skip to Main Content

A Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) a megye területén működő magyar ifjúsági szerveződések, kezdeményezések és csoportok közötti kapcsolattartást biztosító konzultatív testület, illetve érdekvédelmi, közképviseleti és érdekegyeztető társulás.

A MIET az RMDSZ-szel együttműködni kívánó erdélyi ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) tagja.

2007 óta működik. Jelenleg 35 tagszervezettel rendelkezik , ugyanakkor több egyéni tagja van miután a 2015-ös alapszabályzat módosítását követően lehetőség nyílt a szimpatizáló fiatalok egyéni társulására is.

Céljai:
– a megye területén működő ifjúsági- és ifjúsággal foglalkozó szervezetek és szerveződések közötti kapcsolattartás intézményesítése a közös gondolkozás előremozdítása érdekében.
– ifjúsági szervezetek önszerveződésének elősegítése
– a fiatalok és ifjúsági szervezetek érdekeinek hatékony képvislete és érvényesítése megyei- és nemzeti szinten.
– A Maros megyei ifjúság egészét érintő ifjúságpolitikai stratégiájának kidolgozásának szorgalmazása és kezdeményezése, valamint az erre irányuló munka, tevékenységek elősegítése.
– egységes álláspont kialakítása a Maros megyei ifjúságot érintő kérdésekben, és ennek érvényesítése a döntéshozatali folyamatokban.

Back To Top